Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
tb2361-01.xlsMicrosoft ExcelXem Tải về
tb2361-01.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiệm thất nghiệp: Mẫu số 01
Tên văn bản khác: Mẫu số 01: Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia BHTN
Từ khoá: Bảo hiểm thất nghiệp
Chi trả hỗ trợ học nghề
Ngày/Năm ban hành: 1/10/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/10/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số 01
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH