Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
03-gcncapbosunggcnnghiviechuongbhxhtb611.docMicrosoft WordXem Tải về
03-gcncapbosunggcnnghiviechuongbhxhtb611.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Mẫu cấp bổ sung phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội : Mẫu số 03-GCN
Tên văn bản khác: Mẫu số 03-GCN: về việc cấp bổ sung phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày/Năm ban hành: 2017
Ngày/Năm hiệu lực: 2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Đính kèm theo mẫu số 02-GCN V/v cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và Mẫu số 04-GCN Danh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Số hiệu văn bản: Mẫu số 03 - GCN
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH