Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
tb2361-c87b-hd.docMicrosoft WordXem Tải về
tb2361-c87b-hd.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề: Mẫu số: C87b-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)
Tên văn bản khác: Mẫu số C87b-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)
Người ký duyệt: Trần, Xuân Hà
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu văn bản: Mẫu số: C87b-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH