Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Phu luc 07 TTLT 12.docMicrosoft WordXem Tải về
Phu luc 07 TTLT 12.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nặng hoặc chết người): Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012
Tên văn bản khác: Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012
Người ký duyệt: Nguyễn, Thanh Long
Bùi, Hồng Lĩnh
Từ khoá: Tai nạn lao động
Biên bản
Ngày/Năm ban hành: 21/5/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 4/7/2012
Nơi ban hành: Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tóm tắt: Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nặng hoặc chết người) theo Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động : Số: 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ký ngày 21 tháng 5 năm 2012.
Số hiệu văn bản: Phụ lục 7-TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH