THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT 15

Tập hợp các thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/9/2018Số Hồ sơ: 50…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
22/2/2016Số HS: 50…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/12/2015Số HS: 502…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm-
Xem/Tải về
1/10/2015Số Hồ sơ: 507…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh. Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc-
Xem/Tải về
1/10/2015Số HS: 506…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
25/4/2015Mẫu số 01-GĐN/CBHGiấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được thanh toán trực tiếp: Mẫu số 01-GĐN/CBH-
Xem/Tải về
29/9/2014Mẫu số 03/QTBảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học: Mẫu số 03/QT-
Xem/Tải về
26/6/2014-Mã hóa dịch vụ kỹ thuật mục C2.7 Thông tư 03 và mục C4 Thông tư 04-
Xem/Tải về
20/6/2014-Bảng mã chi tiết danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toàn của quỹ bảo hiểm y tế: Chỉnh sửa ngày 20/6/2014 thay thế bảng mã chi tiết danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
27/3/2014-Lưu ý cách ghi chép các biểu mẫu: Biểu mẫu 01/VTYT/TT27/2014, biểu mẫu 02/VTYT/TT27/2014, biểu mẫu 03/VTYT/TT27/2014-
Xem/Tải về
27/3/2014-Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam : Ban hành kèm theo công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27/03/2014 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM-
Xem/Tải về
27/3/2014-Bảng mã hóa dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính : Ban hành kèm theo công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27/03/2014 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
27/3/2014Mẫu số 01/VTYT/TT27/2014Danh mục vật tư y tế sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh: Mẫu số 01/VTYT/TT27/2014 ban hành kèm theo công văn số số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C84b-HD-Thông tư số 178/TT-BTCThanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên : Mẫu số: C84b-HD ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chínhMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
Xem/Tải về
15/6/2012Mẫu 04/QTTổng hợp quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu : Mẫu 04/QT-
Xem/Tải về