Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
03-qt.xlsMicrosoft ExcelXem Tải về
03-qt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học: Mẫu số 03/QT
Tên văn bản khác: Mẫu số 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học
Từ khoá: Kinh phí chăm sóc sức khỏe
Ngày/Năm ban hành: 29/9/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 29/9/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Mẫu số 03/QT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT