Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
449-kh-tccb-khcongtacphongchongthamnhung20160001.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Kế hoạch số 449/KH-BHXH ngày 18 tháng 2 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Người ký duyệt: Cao, Văn Sang
Ngày/Năm ban hành: 18/2/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 18/2/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Kế hoạch số: 449/2016/KH-BHXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM