THÔNG TƯ 30

Tập hợp các văn bản Thông tư của Trung ương

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/7/201910/2019/TT-BLĐTBXHthông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội-
Xem/Tải về
1/7/201740/2017/TT-BTCThông tư Bộ Tài chính-
Xem/Tải về
4/4/2016Thông tư số: 01/2016/TT-BLĐTBXHThông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
15/2/2016Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.-
Xem/Tải về
1/1/2016Thông tư số: 40/2015/TT-BYTThông tư số 40/2015/TT-BYT ngày ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về việc Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.-
Xem/Tải về
20/3/2015Thông tư số: 05/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ-
Xem/Tải về
9/3/2015Thông tư số: 03/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/3/2014Thông tư số: 02/2014/TT-BLĐTBXHThông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
15/11/2013Thông tư số : 27/2013/TT-BYTThông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
28/10/2013Thông tư số: 34/2013/TT-BYTThông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngàyTham khảo hướng dẫn từ CV số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014
Xem/Tải về
15/10/2013Thông tư số: 115/2013/TT-BTCThông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện-
Xem/Tải về
4/10/2013Thông tư số: 13/2013/TT-BLĐTBXHThông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ-
Xem/Tải về
1/5/2013Thông tư số: 36/2012/TT-BLĐTBXHThông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm-
Xem/Tải về
15/4/2013Thông tư số: 04/2013/TT-BLĐTBXHThông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpThông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010
Xem/Tải về
15/3/2013Thông tư số: 01/2013/TT-BLĐTBXHThông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/1/2013Thông tư số: 178/2012/TT-BTCThông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
1/12/2012Thông tư số: 23/2012/TT-BLĐTBXHThông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
23/7/2012Thông tư số: 10/2012/TT-BYTThông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 08 tháng 06 năm 2012 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán-
Xem/Tải về
1/2/2012Thông tư số: 49/2011/TT-BYTThông tư số 49/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia-
Xem/Tải về
25/8/2011Thông tư số: 31/2011/TT-BYTThông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán-
Xem/Tải về
15/6/2011Thông tư số: 54/2011/TT-BTCThông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc-
Xem/Tải về
7/3/2011Thông tư số: 02/2011/TT-BLĐTBXHThông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
10/12/2010Thông tư số: 32/2010/TT-BLĐTBXHThông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpThông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư này
Xem/Tải về
15/6/2010Thông tư số: 12/2010/TT-BYTThông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh-
Xem/Tải về
19/5/2010Thông tư số: 07/2010/TT-BYTThông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
1/10/2009Thông tư số: 10/2009/TT-BYTThông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
12/12/2008Thông tư số: 29/2008/TT-LĐTBXHThông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập-
Xem/Tải về
23/9/2008Thông tư số: 19/2008/TT-BLĐTBXHThông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
15/2/2007Thông tư số: 03/2007/TT-BLĐTBXHThông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
25/1/2006Thông tư số: 12/2006/TT- BYTThông tư số 12/2006/TT- BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp-
Xem/Tải về