Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
797_QD-TTg_141858.docMicrosoft WordXem Tải về
797_QD-TTg_141858.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 26/6/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 26/6/2012
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 797/2012/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ