LIÊN TỊCH 16

Tập hợp các văn bản Thông tư liên tịch của Trung ương

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/8/201909Thông tư 09-
Xem/Tải về
1/3/2016Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc-
Xem/Tải về
11/2/201609/2015/TTLT-BCA-BYT-BTCThông tư liên tịch-
Xem/Tải về
1/9/2015Thông tư liên tịch số: 16/2015/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc Sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/1/2015Thông tư liên tịch số: 41/2014/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/9/2014Thông tư liên tịch số: 24/2014/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 07 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
4/7/2012Thông tư liên tịch số: 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYTThông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động-
Xem/Tải về
29/2/2012Thông tư liên tich số: 04/2012/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tich số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước-
Xem/Tải về
11/2/2011Thông tư liên tịch số: 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Liên bộ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
1/10/2009Thông tư liên tịch số: 09/2009/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
20/2/2008Thông tư liên tịch số: 15/2008/TTLT-BTC-BYTThông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập-
Xem/Tải về
10/2/2006Thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XHThông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí-
Xem/Tải về
1/7/1999Thông tư liên bộ số: 11/1999/TTLT-BYT-BHXHThông tư liên tịch Số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
5/5/1998Thông tư liên tịch số: 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXHThông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp-
Xem/Tải về
30/9/1995Thông tư liên bộ số: 14/1995/TTLBThông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế và Tài chính và Lao động, thương binh và xã hội và Ban Vật giá Chính phủ về việc Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.-
Xem/Tải về
25/6/1987Thông tư liên bộ số: 33/1987-TT/LBThông tư liên bộ số 33-TT/LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 của Bộ Y tế và Tổng công đoàn Việt Nam quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày-
Xem/Tải về