Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
thong-tu-09-2019-tt-byt-dieu-kien-ky-hop-dong-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông tư 09
Người ký duyệt: Nguyễn Trường, Sơn
Từ khoá: Thông tư 09
Ngày/Năm ban hành: 10/6/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/8/2019
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Tóm tắt: Thông tư 09
Số hiệu văn bản: 09
Loại văn bản: LIÊN TỊCH