Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3150_QĐ-UBND.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND
Mẫu biểu liên quan: Công văn số: 1733/2018/BHXH-VP
Người ký duyệt: Nguyễn, Thành Phong
Từ khoá: Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 31/7/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 31/7/2018
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 3150/2018/QĐ-UBND
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH TP.HCM