Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2242.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2242/BHXH-CNTT V/v đăng ký số điện thoại cá nhân để tra cứu quá trình tham gia BHXH,BHYT, BHTN trên trang thông tin BHXH Việt Nam
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: số điện thoại tra cứu thông tin quá trình tham gia
Ngày/Năm ban hành: 8/11/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 8/11/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 2242/BHXH-CNTT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM