Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2298tbbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2298/TB-BHXH V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT và chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
Mẫu biểu liên quan: PGNHS 502, 503, 504,505, 510
Người ký duyệt: Lưu Thị Thanh, Huyền
Từ khoá: thanh toán trực tiếp chi phí KCB và chi phí cùng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở
Ngày/Năm ban hành: 14/11/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 14/11/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ thanh toán trực tiếp
Số hiệu văn bản: 2298/TB-BHXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM