Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2477bhxhcst.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2477/BHXH-CST V/v đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 3/12/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 2477/BHXH-CST
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM