Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2517bhxhqlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2517/BHXH-QLT V/v gia hạn giá trị thẻ BHYT năm 2019
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: gia hạn thẻ BHYT 2019
Ngày/Năm ban hành: 6/12/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: nhắc các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT ... cho người lao động để được hưởng quyền lợi BHYT từ 01/01/2019
Số hiệu văn bản: 2517/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM