Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2536qlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2536/BHXH-QLT V/v: cấp thẻ BHYT HSSV có giá trị sử dụng từ 01/01/2019
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: thẻ BHYT HSSV
Ngày/Năm ban hành: 7/12/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: quy định giá trị thẻ BHYT cho đối HSSV
Số hiệu văn bản: 2536/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM