Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2717qlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2717/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: hướng dẫn đóng BHXH, BHYT từ 1/1/2019
Ngày/Năm ban hành: 20/12/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: hướng dẫn đóng BHXH, BHYT ... theo mức lương tối thiểu vùng mới từ 1/1/2019
Số hiệu văn bản: 2717/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM