Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2800 BHXHTP ngay 27-12-2018 HUONG DAN CO SO KHAM CHUA BENH.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2800/BHXH-CĐ V/v thu hồi GCN nghỉ việc hưởng BHXH, đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng trên GCN nghỉ việc hưởng BHXH.
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: thu hồi GCN nghỉ việc
Ngày/Năm ban hành: 27/12/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 27/12/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 2800/BHXH-CĐ
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM