Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
10bhxhqlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 10/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2019
Tên văn bản khác: 10/BHXH-QLT
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: tỷ giá ngoại tệ
Ngày/Năm ban hành: 3/1/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 2/1/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: quy định tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2019
Số hiệu văn bản: 10/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM