Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
551KHTC.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 551/BHXH-KHTC V/v thông báo tất toán tài khoản thu ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
Mẫu biểu liên quan: 482/BHXH-KHTC
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: tất toán tài khoản
ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
Ngày/Năm ban hành: 19/3/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 8/3/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: thông báo tất toán tài khoản thu ngân hàng Liên Việt đối với các đơn vị sử dụng lao động thuộc khối Văn phòng BHXH TP. HCM quản lý.
Ghi chú: Văn bản này thay cho văn bản 482/BHXH-KHTC
Số hiệu văn bản: 551/BHXH-KHTC
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM