Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
969qlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 969/BHXH-LT V/v thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH
Mẫu biểu liên quan: TK1-TS; D02-TS; D03-TS; D05-TS
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: cấp mã số BHXH
Ngày/Năm ban hành: 9/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 9/5/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: ban hành quy chê quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
Số hiệu văn bản: 969/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM