Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
- KHTRIEN KHAI PHONG TRAO AN NINH TO QUOC 2019 THEO KH 809.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1043/KH-BHXH Kế hoạch triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của BHXH TP. Hồ Chí Minh năm 2019
Người ký duyệt: Lưu Thị Thanh, Huyền
Ngày/Năm ban hành: 16/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 16/5/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 1043/KH-BHXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM