Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
32_NQ-CP_14052019-signed.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết ban hành KH sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
Tên văn bản khác: 32/NQ-CP
Người ký duyệt: Nguyễn Xuân, Phúc
Từ khoá: sắp xếp đơn vị hành chính
Ngày/Năm ban hành: 14/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 14/5/2019
Nơi ban hành: Chính Phủ
Số hiệu văn bản: 32/NQ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH