Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Các cơ sở KCB (thông báo mức lương mới).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 314/BHXH-GĐ1 V/v: Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT .
Người ký duyệt: Lưu Thị Thanh, Huyền
Từ khoá: thông báo mức lương mới
Ngày/Năm ban hành: 23/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2019
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 314/BHXH-GĐ1
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM