Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
QLT-HD CAP THE BHYT HUU TRI QD 346 - đã góp ý (1).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1052/BHXH-QLT V/v cấp mã số BHXH cho đối tượng hưu trí từ nơi khác chuyển đến, hưu trí quân đội, hưu trí công an theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH
Người ký duyệt: Nguyễn Quốc, Thanh
Từ khoá: cấp mã số BHXH
Ngày/Năm ban hành: 17/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 17/5/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 1052/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM