Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
nghi-dinh-44-2019-nd-cp-ve-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 44/2019/NĐ-CP, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Người ký duyệt: Nguyễn Xuân Phúc
Từ khoá: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày/Năm ban hành: 20/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2019
Nơi ban hành: Chính Phủ
Tóm tắt: Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Số hiệu văn bản: 44
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH