Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
nghi-dinh-34-2019-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ công chức cấp xã
Từ khoá: Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ công chức cấp xã
Ngày/Năm ban hành: 24/4/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 25/6/2019
Nơi ban hành: Chính Phủ
Tóm tắt: Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ công chức cấp xã
Số hiệu văn bản: 34/2019/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH