Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1217bhxhcst.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: sổ BHXH
Ngày/Năm ban hành: 5/6/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 5/6/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
Số hiệu văn bản: 1217/BHXH-CST
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM