Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
534qdbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
534chuongtrinh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của BHXH TP.HCM
Người ký duyệt: Lưu Thị Thanh, Huyền
Từ khoá: tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày/Năm ban hành: 15/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 15/5/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 534/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH TP.HCM