Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
61.signed.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Từ khoá: Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Ngày/Năm ban hành: 23/4/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 21/6/2018
Nơi ban hành: Chính Phủ
Tóm tắt: Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Ghi chú: Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Số hiệu văn bản: Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH