Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1302bhxhqlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: rà soát
Ngày/Năm ban hành: 12/6/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 12/6/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT
Số hiệu văn bản: 1302/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM