Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
63_2015_ND_CP LAO DONG DU DOI.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định 63/2015/NĐ-CP
Người ký duyệt: Nguyễn Tấn, Dũng
Từ khoá: lao động dôi dư
Ngày/Năm ban hành: 22/7/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2015
Nơi ban hành: Chính Phủ
Số hiệu văn bản: 63/2015/NĐ-CP
Số hiệu văn bản thay thế: nghị định 91/2010/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH