Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
60_2015_QD_TTg.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: quyết định ban hành cơ chế quản lý tài chính
Người ký duyệt: Nguyễn Tấn, Dũng
Từ khoá: quản lý tài chính
Ngày/Năm ban hành: 27/11/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 15/1/2016
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Tóm tắt: ban hành cơ chế về quản lý tài chính BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp
Số hiệu văn bản: 60/2015/QĐ-TTg
Số hiệu văn bản thay thế: 04/2011/QĐ-TTg, 51/2013/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ