Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1399bhxhkttn.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn về việc đào tạo nhân viên đại lý thu
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 24/6/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 24/6/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: thông báo lịch đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT quý 2/2019
Số hiệu văn bản: 1399/BHXH-KTTN
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM