Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
88_2015_ND_CP.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định bổ sung một số điều của NĐ 95/2013/NĐ-CP
Mẫu biểu liên quan: 95/2013/NĐ-CP
Người ký duyệt: Nguyễn Tấn, Dũng
Từ khoá: xử phạt
Ngày/Năm ban hành: 7/10/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 25/11/2015
Nơi ban hành: Chính Phủ
Số hiệu văn bản: 88/2015/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH