Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2241_QD_BTTTT.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2015-2020
Người ký duyệt: Trương Anh, Tuấn
Ngày/Năm ban hành: 10/12/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 10/12/2015
Nơi ban hành: bộ Thông tin Tuyền thông
Tóm tắt: ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
Số hiệu văn bản: 2241/QĐ-BTTTT
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH