Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
QLT-TY GIA 6 THANG CUOI NAM 2019.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2019
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: tỷ giá ngoại tệ
Ngày/Năm ban hành: 2/7/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 1460/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM