Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2. Mau 01B-HSB.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Số hiệu văn bản: Mẫu số 01B-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH