Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
18.MẪU-05B-HSB.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN
Số hiệu văn bản: Mẫu số 05B-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH