Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
31. MẪU 09-HSB.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Tờ khai của thân nhân
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Tờ khai của thân nhân
Số hiệu văn bản: Mẫu số 09-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH