Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
34.MẪU 12-HSB.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Số hiệu văn bản: Mẫu số 12-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH