Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
35.MẪU 13-HSB.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giấy ủy quyền
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Giấy ủy quyền
Số hiệu văn bản: Mẫu số 13-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH