Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Mau so 06 - CBH danh sach chua nhan che do om dau, thai san, duong suc phuc hoi suc khoe.xlsxMicrosoft Excel XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sach chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Danh sach chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
Số hiệu văn bản: Mẫu số 6-CBH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH