Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Mẫu so 02 - CBH thong bao thay doi thong tin nguoi huong.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
Số hiệu văn bản: Mẫu số 2-CBH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH