Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Mau so 03 - CBH Giay de nghi nhan che do BHXH khi nguoi huong tu tran.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
Số hiệu văn bản: Mẫu số 3-CBH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH