Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
CD-DON VI SU DUNG LAO DONG QD 166.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1939/BHXH-CĐ V/v thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 27/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 27/8/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: V/v thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH
Số hiệu văn bản: 1939/BHXH-CĐ
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM