Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
CD-DON VI SU DUNG LAO DONG - GIAO DICH DIEN TU.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 1938/BHXH-CĐ V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức gửi Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 27/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/9/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Số: /BHXH-CĐ V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Số:1938/BHXH-CĐ
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM