Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1981.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1981/BHXH-CĐV/v thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 3/9/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 3/9/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Công văn 1981/BHXH-CĐ V/v thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT gửi Hội đồng Giám định y khoa Thành phố Hồ Chí Minh và các Cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Số hiệu văn bản: 1981/BHXH-CĐ
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM