Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
KTTN-CV đao tạo Q3-2019.pdfAdobe PDFXem Tải về
Mau Dang ky dao tao (2).xlsxMicrosoft Excel XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số : 2096/BHXH-KTTN V/v đào tạo nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Quý III/2019
Mẫu biểu liên quan: 02-ĐTL
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: đào tạo đại lý thu
Ngày/Năm ban hành: 13/9/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 13/9/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: mở lớp đào tạo và cấp thẻ cho nhân viên đại lý thu
Số hiệu văn bản: 2096/BHXH-KTTN
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM